Cảnh báo ngập lụt tại Long Xuyên trên báo động III - Ảnh 1.

Mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu dù đã giảm nhưng vẫn còn cao so với cùng kỳ - Ảnh: BỬU ĐẤU

ảnhbáongậplụttạiLongXuyêntrênbáođộ

Theo đó, trong 24 giờ qua, khu vực TP Long Xuyên, huyện Chợ Mới và Phú Tân ít mưa. Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc và các trạm vùng hạ lưu sông mực nước biến đổi chậm. 

ảnhbáongậplụttạiLongXuyêntrênbáođộ

Mực nước cao nhất ngày 6-11 trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ ở mức báo động (BĐ) III; trên sông Tiền tại Mỹ Thuận trên BĐIII 0,14m; trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức dưới BĐIII 0,05m; trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới dưới BĐII 0,04m; trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao trên BĐI 0,02m.

ảnhbáongậplụttạiLongXuyêntrênbáođộ

Dự báo, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 (âm lịch). Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 9 đến 11-11 (nhằm ngày 16 đến 18-10 âm lịch).

ảnhbáongậplụttạiLongXuyêntrênbáođộ

Mực nước cao nhất trong đợt này trên sông Hậu tại Long Xuyên có khả năng ở mức trên BĐIII từ 0,05-0,1m; trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới có khả năng ở mức trên BĐII từ 0,05-0,1m; trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao có khả năng ở mức trên BĐI từ 0,05-0,15m.

ảnhbáongậplụttạiLongXuyêntrênbáođộ

Dự báo mực nước cao nhất trong 3 ngày tiếp theo tại các trạm vùng hạ lưu sông như sau: trên sông Vàm Nao ngày 7-11 là 2,52m, 8-11 sẽ là 2,56m và đến ngày 9-11 là 2,59m. Còn trên sông Long Xuyên, mực nước lần lượt sẽ là 2,45m, 2,49m và 2,52m vào ngày 9-11. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt trên sông Hậu tại Long Xuyên và Chợ Mới ở cấp 2.

ảnhbáongậplụttạiLongXuyêntrênbáođộ